In de prijzen

 • 1972 Premie van de Provincie Antwerpen voor kinderliteratuur “Mietje Porselein en Lili Spring-in-‘t-Veld”
 • 1973 Edmond Hustinxprijs voor Dramatische Kunst voor zijn gezamenlijk toneelwerk
 • 1973 Premie van de Provincie Antwerpen voor dramatisch werk voor “Groenten uit Balen”
 • 1978 Yangprijs voor “Aantekeningen van een stambewaarder”
 • 1978 Premie van de Provincie Antwerpen voor niet- beschouwend proza voor “Aantekeningen van een stambewaarder”
 • 1981 SABAM-prijs voor zijn dramatisch werk
 • 1981 Dirk Martensprijs voor “Brief aan Boudewijn”
 • 1981 Prijs van de Vlaamse Provincies voor theaterliteratuur voor Tot Nut van ’t Algemeen
 • 1982  Henriëtte Roland-Holst-prijs voor “Brief aan Boudewijn”.
 • 1982  Driejaarlijkse Staatsprijs voor zijn     dramatisch werk.voor zijn totale toneeloeuvre
 • 1986  Premie van de Provincie Antwerpen voor   niet-beschouwend Proza voor “Het beleg van    Laken    1.”
 • 1989  Noord-Zuid-trofee voor de hoorspelbewerking   van “Lijmen/ Het been” van Willem Elsschot.
 • 1993   Van Ackerprijs voor zijn literair werk.
 • 1993   Driejaarlijkse Prijs van de Vlaamse Gemeenschap voor het proza voor”Het beleg van     Laken 4.”
 • 1997   Gouden Gids Publieksprijs voor de    Nederlandse toneelproductie van “Amanda”
 • 2008    Toneelkijkersprijs voor de toneelproductie van “Amanda” door Theaterproductiehuis Zeelandia